Velkommen!

 
Velkommen til Haraldsted og Allindemagle kirkers hjemmeside. Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed, ansatte, arrangementer og gudstjenester. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken.

Haraldsted kirke er sædvanligvis åben i dagtimerne i sommer halvåret tirsdag-fredag eller efter aftale.
 
Se også visionerne for kirkerne her

Kalender

Kommende begivenheder

Information

Søndagstanken

Se den ugentlige søndagstanke fra præsterne i Ringsted og Sorø.
 

Indskrivning til konfirmandforberedelse 2020/21

Desværre kan vi ikke afholde vores planlagte indskrivning pinsedag, men I kan finde tilmeldingsblanketten her 

 

Hilsen fra præsterne

Præsterne fra Ringsted og Sorø har sammen lavet en lille hilsen, hvor de siger tak.
Se videoen her

 

Genåbning af kirkerne

Pr. 18. maj 2020 genåbner alle landets folkekirkerum. Det betyder, at det igen vil være muligt at komme til søndagsgudstjeneste, ligesom det betyder, at vi nu kan afholde dåb og vielser med flere deltagere end under nedlukningen.
 
Der er dog fortsat restriktioner. Der er et arealkrav 4 kvm/person, der er et afstandskrav på to meter, hvis der skal synges (og synges skal der) og så er der særlige hensyn at tage ved nadver og andre ritualer.
 
Menighedsrådet har derfor samlet besluttet, at vi holder fromesse kl. 9 henover sommeren og det vil fortrinsvis være i Haraldsted, da der vil være plads til flere personer (26 personer). Der vil som udgangspunkt ikke være nadver.
Vejledning og sprit er fremstillet ved indgangen til kirken.
 
 
Dåb henvises i sommerperioden til lørdagsdåb af pladshensyn. 
Dåb, vielser og bisættelser har samme afstands- og arealkrav som gudstjenester, dog er der givet dispensation til udendørsbegravelser.
 
Alle udendørsarrangementer og gudstjenester er underlagt begrænsninger på 10 personer. Vi er derfor nødsaget til at aflyse grundlovsdag i præstegårdshaven, 2. pinsedag og gudstjenester i æblelunden.
 
Første gudstjenester er 21. maj kl 9 i Haraldsted og 24. maj kl. 9 i Haraldsted.

 

Menighedsrådsvalg Haraldsted-Allindemagle sogn 2020

 
 
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene i Danmark - og dermed også her i Haraldsted-Allindemagle Sogn.
Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne.
Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.
 
Hvis du vil vide, hvad menighedsrådet laver, hvilke aktiviteter, der arrangeres og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til orienteringsmøde 17. august 2020 kl. 19.00 i Haraldsted Kirke. På dette møde bliver menighedsrådets arbejde de sidste fire år præsenteret. Derudover vil du også kunne høre om de kommende opgaver. Vi vil desuden også oplyse om, hvor mange kandidater der skal vælges, samt datoer og regler for valgforsamlingen (mødet hvor det nye menighedsråd skal vælges).
Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00 i sognegården, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i Haraldsted-Allindemagle Sogn de kommende 4 år.
 
På valgforsamlingsmødet den 15.9. kan du stille op som kandidat til menighedsrådet eller du kan være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valg til menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
 
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020. Du kan ved at møde op til møderne, være med til at sætte dit præg på, hvad vores fælles kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet. Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside, ved at klikke her.
 
Du kan også følge med i, hvad vi laver i Haraldsted-Allindemagle Kirker ved at klikke rundt på vores hjemmeside.